ujezdeculuhacovic

HISTORIE POŠTY

Pošta v Újezdci byla zřízena roku 1888, když se postavila dráha Brno - Trenčanská Teplá. Byl to domek, kterému se říkalo „U Franků”. Stál v prostorách restaurace U Balajků před nádražím. Vedle domku byl chlév, kde měl stáj poštovní dostavník, který vozil poštu do Luhačovic. Večer přijížděl k vlaku, vyzvedl poštu do lázní Luhačovic, přenocoval do rána, odebral poštu u ranního vlaku a odjížděl do Luhačovic. Tak to bylo den co den až do postavení dráhy z Újezda do Luhačovic roku 1905.

Pošta v Újezdě se přestěhovala do školy č. 123 (postavena r. 1862). Pošmistrovou se stala Gizela Hauerlandová, dcera nadučitele Jana Hauerlanda, který učil na zdejší škole. Jak dlouho byla pošta ve škole není známo. Určitou dobu měla být na č. 67 (Kozí ulička) a měla to být pošta Hráběcí. Roku 1907 si podal žádost o poštmistra na c.k. hejtmantsví Tomáš Jurča. Představenstvo obce Újezda napsalo T. Jurčovi vysvědčení mravů, kde ho označilo jako člověka bezúhonného chování a doporučilo „c.k. veleslavnému ředitelství pošt a telegrafů, aby na tohoto žadatele shled vzat byl a místo expedienta v Újezdě u Luhačovic jemu uděleno bylo”. Tento dokument, který je datován 20. května 1907, podepsali starosta Fr. Červenka, radní Jos. Piják a farář Jos. Vychodil. Tomáš Jurča místo dostal a pošta se nastěhovala do č. 27. Později dům koupil J. Kura. Toto jméno je tam dodnes, ale dům již není původní. V roce 1919 se stal poštmistrem válečný invalida Jan Viktorin, který úřadoval až do roku 1921, kdy se pošta přestěhovala do nově postaveného domu na Losech č. 161. Zde byla pošta více než třicet let, do roku 1955.

O doručovatelích není nic známo až do roku 1938, kdy přišel Vincenc Šmíd jako doručovatel pošty pro Újezdec a Těšov. Z Maršova chodil pro poštu třikrát týdně Barnabáš Máčala, kterého vystřídal později Stanislav Lekeš. Po II. světové válce působil doručovatel Vincenc Šmíd na poště v Újezdci až do počátku 70. let, kdy odešel do důchodu. Řadu let pak zastupoval na poštovních úřadech v Bojkovicích, Šumicích, Nezdenicích, Rudicích, Přečkovicích a jinde. Přesto se mu za jeho dlouholeté a obětavé působení v úřadě nedostalo významnějšího oceněnínáhled.

Po II. světové válce se na poštovním úřadě vystřídalo více doručovatelů, T. Lekeš st., J. Veselý z Biskupic, J. Viktorin, p. Kroča z Nivnice, Irena Červenková, Jarmila Talašová z Luhačovic, Irena Šobáňová a až do roku 1997 Irena Hauerlandová, která pak odešla do Bánova. Po dobu stavby nové poštynáhled v Újezdci u Luhačovic se úřadovalo na bývalém Obecním úřadě v Újezdci č. 40.